Tag: b站

B站商业化生猛:Bilibili Inc.(BILI)2019第三财季电话会议摘要

B站商业化生猛:Bilibili Inc.(BILI)2019第三财季电话会议摘要

虽然经历不少波折,但是B站商业似乎已经取得不少成效,游戏收益已经降至五成,广告收益、电商收益都在持续增长。
1 / 1 POSTS